O NAMA

Čarobni svet je privatna predškolska ustanova akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Sam naziv vrtića govori da nam je u cilju da deci obezbedimo bezbrižno detinjstvo. U nasoj ustanovi stvaramo svet po meri deteta,jer slozicete se ne postoji nista lepse od srecnog i zadovoljnog deteta. Mi učenje pretvaramo u igru koja zauzima posebno mesto u našem radu. Kroz igru istražujemo, razvijamo se. Jako je bitna svakodnevna saradnja sa roditeljima kako bismo deci omogućili najbolje uslove za njihov rast i razvoj.

Naš kadar predstavljaju edukovne, kvalifikovane osobe koje kroz kvalitetan pristup realizuju plan i program ustanove.

 • Opremljeni smo odgovarajućim nameštajem, bogatim izborom edukativnih igračaka, kao i didaktičkim materijalom koji podstiče pravilan psihofizički razvoj, maštu i kreativnost svih naših mališana . Celokupan nameštaj, igračke i materijali poseduju sertifikat.
 • U cilju nam je da vašem detetu obezbedimo čarobno i srećno detinjstvo u kome ćemo uživati i vi i mi. Zajedno rastemo, napredujemo i stvaramo uspomene.

U okviru kuće nalazi se prelepo uređeno dvorište koje je opremljeno odgovarajućim igračkama, ljuljaškama, klackalicama i sl.

UPIS DECE U TOKU

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) imaće sledeći roditelji:

 • Državljani Republike Srbije,
 • Deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda,
 • Roditelji čije dete na konkursu za državni vrtić ne bude dobilo mesto u državnom vrtiću.

Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić roditelji dolaze u privatnu predškolsku ustanovu “ČAROBNI SVET” i sa ustanovom potpisuju UGOVOR o boravku deteta u predškolskoj ustanovi, prema tržišnim uslovima po kojima Ustanova posluje. Nakon potpisivanja ugovora sa PU “ČAROBNI SVET”, roditelji odlaze u Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, koji se nalazi na adresi Kraljice Marije I/XVIII i tamo predaje:

 • Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova

  možete ga preuzeti sa sajta Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu ili na njihovoj pisarnici

 • Original potvrdu predškolske ustanove

  čiji je osnivač Grad Beograd, da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta, tj. da je odbijeno prilikom upisa u vrtić

 • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rodjenih za dete

  odnosno rešenje centra za Socijalni rad o statusu roditelja, staratelja, usvojitelja ili hranitelja

 • Fotokopiju uverenja o džavljanstvu Republike Srbije

  podnosioca zahteva

 • Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu

  ako je sa čipom podnosioca zahteva, odnosno fotokopiju potvrde o stalnom nastanjenju na teritoriji Grada Beograda za stranog državljanina ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji grada Beograda,

 • Fotokopiju ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom

  sa svim sastavnim delovima ugovora.

Pošto roditelj preda ovu inicijalnu dokumentaciju, roditelji a i predškolska ustanova biće u obavezi da na kraju svakog narednog meseca podnose propratnu dokumentaciju, na osnovu koje će se računi refundirati tj. subvencionisani iznos za isplatu roditeljima. Na osnovu podnetog zahteva roditelj dobija rešenje, na osnovu kojeg je visina sredstava subvencije sledeća :

CENA VRTIĆA < 27.700,00  RODITELJ PLAĆA 5.540,00rsd GRAD SUBVENCIONIŠE do cene vrtića CENA VRTIĆA > 27.700,00  RODITELJ PLAĆA do cene vrtića / GRAD SUBVENCIONIŠE 22.160,00

Subvencija se isplaćuje iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćeno na LIČNI RAČUN RODITELJA prema Rešenju koje roditelj bude dobio. Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji će moći da dobiju u Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu ili u  predškolskoj ustanovi “ČAROBNI SVET”

PROGRAM

Program predškolske ustanove Čarobni svet je verifikovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U kreiranju vaspitno – obrazovnog programa vaspitno osoblje se oslanja na humanističko shvatanje detetove prirode i njegovog fizičkog i duhovnog razvoja. Suština i najvrednija odrednica je da je dete samo po sevi vrednost, da u sebi nosi razvojne potencijale i da je samo činilac sopstvenog razvoja, socijalizacije i vaspitanja. Vaspitac se u svom radu oslanja na unutrasnje potencijale deteta prilikom delovanja na njihov razvoj, a vaspitna sredina se formira tako da podstiče ispoljavanje tih potencijala. Vaspitno – obrazovni rad u okviru vrtića omogućava da kod svakog deteta otkrijemo sklonosti i interesovanja, koja pažljivo negujemo i razvijamo. Deca kroz igru razvijaju pozitivan stav prema učenju i obavezama. Uz pozitivan stav naš stručan kadar ohrabruje decu da istražuju, da isprobavaju svoje ideje, da maštaju, da razvijaju kreativnost, da da razvijaju svoj rečnik i da izraze ono što žele.

Program je podeljen po mesečnim temama i nedeljnim celinama. Učenje se organizuje kroz igru kako bi deci bilo zanimljivije i mnoštvo dodatnih aktivnosti koje su dovoljno podsticajne i fleksibilne da omoguće individualni razvoj svakog deteta. Dete se razvija brzinom koja njemu najviše odgovara a vaspitač je tu da osluškuje i koordinira. Kroz rad sa njima deca postižu umni, telesni u umni razvoj. U zavisnosti od potreba i afiniteta svakog pojedinačnog deteta postižu se individualni oblici rada preko raznovrsnih načina rada, sredstva, materijala koja su prilagođena detetu, njegovim potrebama mogućnostima i afinitetima.

Posebnu pažnju ćemo posvetiti kako talentovanoj deci tako i deci sa razvojnim problemima. Obdarena deca će se dodatno stimulisati, obezbeđivaće im se aktivnosti i sadržaji koji će im omogućiti maksimalan razvoj prirodnih potencijala. Velika pažnja će se posvećivati i korektivnom radu sa decom sa posebnim potrebama.

Nas  program pored svakodnevnih aktivnosti u okviru teme obuhvata Kreativni i likovni centar, Intelektualni centar, Svet oko nas, Matematiku, Radionicu lepog govora, Engleski kroz igru, Muzicko kroz igru, Folklor, Sportic, Glumu.
Program takodje obuhvata razne radionice i saradnju sa roditeljima,spoljnim saradnicima, izlete, saradnju sa lokalnom zajednicom.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

U okviru naše ustanove organizuje se i pripremni predškolski program kao deo obaveznog devetogidšnjeg obrazovanja. U skladu sa Opštim osnovama predškolskog programa, svojim obimom, opštim i specifičnim vaspitno – obrazovni zadacima, stručnim radom sa decom olakšava deci prilagođavanje na školu i važan je oslonac porodici budućih prvaka. Opšti cilj PPP je doprinošenje zrelosti za život i rad kakav decu očekuje u osnovnoj školi. Važan zadatak je podsticanje gotovosti dece da poštoju pravila ponašanja koja se tiču bezbednosti, zaštite od nasilja, snalažženja u komunikaciji sa drugima, koja će im omogućiti da se lakše školuju i odrastaju u grupi vršnjaka. I ovaj zadatak podrazumeva aktivno uključivanje porodice, lokalne zajednice i škole. Ovi zadaci uklapaju se u osnovne zadatke vaspitno – obrazovnog rada na ovom uzrastu, a to su: podsticanje osamostaljivanja, podrška fizičkom razvoju, jačanje socijalne kompetencije, podrška saznajnom razvoju, negovanje radoznalosti, poštovanje individualnosti, podsticanje kreativnosti. U razvijanju PPP polazi se od toga da je svako dete jedinstveno, ima svoj tempo razvoja, svoj temperament, svoje potrebe. Svako dete uči kada ima mogućnost „da deluje, misli i ižražava seu skladu sa svojim trenutnim moćima, kada je prihvaćeno i uvaženo.“

OSNOVNE I DODATNE AKTIVNOSTI

U našoj ustanovi prisutne su tokom svakodnevnog rada sa decom brojne brojne aktivnosti kao što su aktivnosti iz razvoja govora, početnih matematičkih pojmova, sveta oko nas, likovnog, muzičkog i fizičkog vaspitanja. Sa decom učimo da pevamo, recitujemo, glumimo. Razvijamo krataivnost, otiskujemo, crtamo, vajamo, lepimo, popravljamo. Sa decom pore vaspitača, medicinskih sestara, pedagoga, psihologa i logopeda rade i saradnici za muzičko obrazovanje i englski jezik. To su naše osnovne aktivnosti koje spadaju u cenu vrtića. Pored njih imamo i dodatne aktivnosti kao što su francuski jezik, nemački jezik, šah, sport, karate, folklor, ples. Ukoliko su roditelji zainteresovani za neku od dodatnih aktivnosti potrebno je da se prijave kod vaspitača njihovog deteta. Naš stručan tim je tu da osluškuje i prepozna detetove potencijale, u čemu najviše uživa a dečija interesovanja prenese roditeljima. Kada nam vreme dozvoli organizovaćemo mnoštvo aktivnosti i igre u prelepo uređenom dvorištu. Svi znamo da je pravilan telesni razvoj jedan od preduslova za zdrav život.Veliki broj vaspitača ipak daje prioritet mentalnom vaspitanju. Zašto nam je bitnije pametno i uredno dete od motorički zrelog i spretnog deteta? Mi ćemo veliku pažnju posvetiti i razvoju motorike koja je preduslov za sve aktivnosti u životu, bilo da se radi o igranju, trčanju, kopanju vrta, vožnji automobila, učenju itd. Igra je u ljudskoj prirodi „prirođena“ aktivnost, veliki je vaspitni potencijal i vaspitna snaga.

GALERIJA
previous arrow
next arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider
KONTAKT

PREDŠKOLSKA USTANOVA – ČAROBNI SVET

Vojvode Vlahovića 31G naselje Veljko Vlahović Tel: 011 40 555 74  Mob: +381 69 20 12 995  vrtic@carobnisvet.rs

158,945 total views, 22 views today