O zdravlju naše dece pored stalno zaposlenih radnika vodiće računa i naš pedijatar, koji obavlja kompletan zdravstveni pregled dece, daje svoje mišljenje i prati razvoj svakog deteta ponaosob kroz pedijatrijske i sistematske preglede. Periodično će nas obilaziti i stomatolog, koji će vršiti pregled usne duplje i davati nam savete kako održavati higijenu usta i o kvarovima, ukoliko postoje, kako ih popraviti, koje mere preduzeti. Za razvoj pravilnog govora zadužen je naš logoped. On procenjuje stanje govora unutar grupe a ukoliko je potrebno uz saglasnost roditelja sprovode se individualni tretmani.

Svi znamo da je pravilan telesni razvoj jedan od preduslova za zdrav život, zato ćemo kad god nam vremenske prilike to dozvoljavaju gledati da svaki slobodan trenutak provedemo u dvorištu vrtića. Organizovaćemo i brojne izlete, posete ustanovama kulture, institucijama i radnim organizacijama u gradu.

Pored svega navedonog ishrana dece je jedan od najznačajnijih faktora razvoja deteta. Sistem ishrane dece baziran je na keteringu u saradnji sa pouzdanim partnerom koji zadovoljava sve važeće standarde NSSR-a i zahteve sanitarne inspekcije. Jelovnik se planira na nedeljnom nivou i roditelji će uvek dobiti jelevnik na početku radne nedelje kako bi imali uvid u ishranu njihovog deteta tokom cele nedelje. Nutricionista vrši izbor hrane bogate proteinima, zdravim mastima, ugljenim hidratima, mineralima i vitminima i određuje dnevni unos hrane naše dece. Ukoliko je dete alergično na određenu vrstu hrane potrebno je samo naglasiti kako bi uvek imali obezbeđen zamenski obrok. Takođe, ukoliko je dete malo i roditelji još uvek  nisu uveli čvrstu hranu treba naglasiti kaki bi se se obrok adekvatno usitnio. Ukoliko dete nije probalo određene namirnice takođe je potrebno naglasiti.