Program predškolske ustanove Čarobni svet je verifikovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
U kreiranju vaspitno – obrazovnog programa vaspitno osoblje se oslanja na humanističko shvatanje detetove prirode i njegovog fizičkog i duhovnog razvoja. Suština i najvrednija odrednica je da je dete samo po sevi vrednost, da u sebi nosi razvojne potencijale i da je samo činilac sopstvenog razvoja, socijalizacije i vaspitanja. Vaspitač će se u svom radu oslanjati na unutrašnje potencijale deteta prilikom delovanja na njihov razvoj, a vaspitna sredina se formira tako da podstiče ispoljavanje tih potencijala. Vaspitno – obrazovni rad u okviru vrtića omogućava da kod svakog deteta otkrijemo sklonosti i interesovanja, koja pažljivo negujemo i razvijamo. Deca kroz igru razvijaju pozitivan stav prema učenju i obavezama. Uz pozitivan stav naš stručan kadar ohrabruje decu da istražuju, da isprobavaju svoje ideje, da maštaju, da razvijaju kreativnost, da da razvijaju svoj rečnik i da izraze ono što žele.
Program je podeljen po mesečnim temama i nedeljnim celinama. Učenje se organizuje kroz igru kako bi deci bilo zanimljivije i mnoštvo dodatnih aktivnosti koje su dovoljno podsticajne i fleksibilne da omoguće individualni razvoj svakog deteta. Dete se razvija brzinom koja njemu najviše odgovara a vaspitač je tu da osluškuje i koordinira. Kroz rad sa njima deca postižu umni, telesni u umni razvoj. U zavisnosti od potreba i afiniteta svakog pojedinačnog deteta postižu se individualni oblici rada preko raznovrsnih načina rada, sredstva, materijala koja su prilagođena detetu, njegovim potrebama mogućnostima i afinitetima. Posebnu pažnju ćemo posvetiti kako talentovanoj deci tako i deci sa razvojnim problemima. Obdarena deca će se dodatno stimulisati, obezbeđivaće im se aktivnosti i sadržaji koji će im omogućiti maksimalan razvoj prirodnih potencijala. Velika pažnja će se posvećivati i korektivnom radu sa decom sa posebnim potrebama.

U okviru naše ustanove organizuje se i pripremni predškolski program kao deo obaveznog devetogidšnjeg obrazovanja. U skladu sa Opštim osnovama predškolskog programa, svojim obimom, opštim i specifičnim vaspitno – obrazovni zadacima, stručnim radom sa decom olakšava deci prilagođavanje na školu i važan je oslonac porodici budućih prvaka. Opšti cilj PPP je doprinošenje zrelosti za život i rad kakav decu očekuje u osnovnoj školi. Važan zadatak je podsticanje gotovosti dece da poštoju pravila ponašanja koja se tiču bezbednosti, zaštite od nasilja, snalažženja u komunikaciji sa drugima, koja će im omogućiti da se lakše školuju i odrastaju u grupi vršnjaka. I ovaj zadatak podrazumeva aktivno uključivanje porodice, lokalne zajednice i škole. Ovi zadaci uklapaju se u osnovne zadatke vaspitno – obrazovnog rada na ovom uzrastu, a to su: podsticanje osamostaljivanja, podrška fizičkom razvoju, jačanje socijalne kompetencije, podrška saznajnom razvoju, negovanje radoznalosti, poštovanje individualnosti, podsticanje kreativnosti.

U razvijanju PPP polazi se od toga da je svako dete jedinstveno, ima svoj tempo razvoja, svoj temperament, svoje potrebe. Svako dete uči kada ima mogućnost „da deluje, misli i ižražava seu skladu sa svojim trenutnim moćima, kada je prihvaćeno i uvaženo.“